Pastoral educativa

Per tal d’impulsar la programació i realització d’iniciatives i activitats tendents a l’animació pastoral de l’escola, en el marc del Projecte Educatiu, volem afavorir el diàleg fe – cultura des de totes les matèries escolars i promovem l’ensenyament religiós escolar mitjançant CLASSES DE RELIGIÓ I EDUCACIÓ PER A LA VIDA.

Des de la pastoral es proposen les campanyes dels temps forts amb dinàmiques i mostres al passadís de cada etapa d’allò que estem treballant. Temps forts: Donant eines al professorat per a treballar-los: Advent – Quaresma – Pasqua – Mes de Maria

Segueix-nos

Energia renovable Visita virtual Vols treballar amb nosaltres? IQ+? Revista Digital Enfocament Restauratiu Global Alexia Extra escolars Escola de famílies Batxillerat dual BSD

Agenda

[add_eventon_wv ]

BlocsMenus Material Residència d’estudiants Vols treballar

Pàgines d’interès

Escola bisbat