Educació en la FE

EN AQUEST COL·LEGI FOMENTEM UNA IDEA GENIAL: COM LA RELACIÓ AMB JESÚS POT CANVIAR LES PERSONES DES DE LA SEVA INFÀNCIA!

L’activitat pastoral del col·legi centra les seves orientacions i criteris comuns bàsics en els següents punts:

 • Una educació basada en valors des d’una òptica cristiana i un llenguatge actual i proper als alumnes.
 • Els cinc minuts de reflexió, que en començar la jornada diària, com a reflexió i facilitador de la interiorització personal, és la lectura crítica de la realitat, el compromís per a millorar com a persona.
 • Els temps litúrgics.
  • Advent, Nadal, Quaresma, Pasqua…. és un element que ajuda i facilita la iniciació cristiana dels alumnes.
 • Les celebracions.
  • Que ajuden a fer una lectura creient i festiva de la vida i del dia a dia. Inici de curs, Advent -Nadal, Quaresma -Pasqua, Festes Patronals i final de curs.
 • Convivències.
  • Són una trobada del grup -classe, fora de l’àmbit acadèmic que afavoreix un tracte més personal i proper.
 • Promoció de la justícia i la pau:
  • Campanyes i altres activitats. Càrites (Nadal Solidari), Banc d’aliments, Domund, Infància Missionera, Mans Unides…
 • La concreció per a cada curs d’un lema i un objectiu que englobi l’acció pastoral.

Per tant, la Pastoral al col·legi és l’eix vertebrador de la nostra identitat educativa. Això vol dir que el Projecte educatiu està format per un conjunt d’eixos temàtics claus que han d’estar presents en tots els moments del procés pastoral. Per tant, una de les principals tasques de la Pastoral ha de ser educar la interioritat sent això un procés educatiu que desenvolupa la capacitat de descobrir la dimensió més profunda de l’Ésser humà i el misteri que el transcendeix, trobant el sentit i l’essencial de la vida. És un procés d’acompanyament cap a dins. És una experiència. És un descobriment i és una recerca de sentit; una dimensió humana.

Segueix-nos

Energia renovable Visita virtual Vols treballar amb nosaltres? IQ+? Revista Digital Enfocament Restauratiu Global Alexia Extra escolars Escola de famílies Batxillerat dual BSD

Agenda

[add_eventon_wv ]

BlocsMenus Material Residència d’estudiants Vols treballar

Pàgines d’interès

Escola bisbat