Acompanyament i orientació

Aquest és un dels trets diferencials més importants del nostre projecte educatiu. Amb la voluntat d’acompanyar i orientar l’alumne des del moment que inicia la seva escolaritat fins que l’acaba, s’ha dissenyat el Pla per l’acompanyament en el creixement i l’orientació, que marca unes línies d’actuació a Infantil, Primària, Educació secundària obligatòria i Batxillerat.

Els eixos que es treballen a totes les etapes són els següents:

1. Eix d’educació emocional i social: tracta totes les accions que desenvolupen l’autoconeixement, les habilitats socials i la cohesió de grup. En aquest sentit, s’implementen dinàmiques del programa d’ENFOCAMENT RESTAURATIU GLOBAL, que permeten donar resposta positiva als possibles conflictes sorgits de la convivència al centre, donant molta importància a la part proactiva de crear comunitat. El nostre centre forma part d’aquest projecte d’innovació que incorpora dinàmiques restauratives i de mediació per a la gestió de la convivència de tota la comunitat educativa.

2. Eix de competència espiritual: tracta tota l’acció pastoral que es duu a terme al Col·legi. Aquest eix contempla el desplegament de la competència espiritual a través de celebracions, campanyes i activitats vinculades a compromisos i accions propis dels valors de l’Evangeli. Com a COL·LEGI DIOCESÀ tenim la missió de vetllar per una educació integral i cristiana.

3. Eix d’orientació i acompanyament: tracta els àmbits d’acció tutorial vinculats al seguiment acadèmic, l’autonomia i adquisició d’hàbits, rutines o tècniques d’estudi, orientació acadèmica, etc. En el marc del PROJECTE ENCAIX, s’acompanya els alumnes de manera personalitzada per part dels tutors, els equips docents i personal especialitzat i se’ls atén en funció de les seves necessitats i es fa prevenció de l’assetjament escolar.

4. Eix d’educació afectivosexual: desenvolupa un projecte d’educació afectivosexual, que incorpora la perspectiva de gènere i la coeducació, perquè contribueixi al desenvolupament integral dels infants i joves i a la millora de la societat.

Aquests eixos es treballen des d’àmbits diferents: d’una banda, a la tutoria de grup, que permet fer dinàmiques amb els conjunt d’alumnes, propiciar la cohesió de grup, gestionar les relacions entre iguals,… A més, els tutors atenen individualment els alumnes i a través d’entrevistes individualitzades poden fer un acompanyament i un seguiment més acurats i personalitzats. D’altra banda, es manté un contacte estret amb les famílies a les tutories i reunions que es duen a terme durant el curs.

Finalment, el col·legi té com a servei el Departament d’orientació i atenció a la diversitat, que s’encarrega de detectar i fer el seguiment de les necessitats educatives de l’alumnat i que es coordina amb ens externs per assegurar que cada alumne pugui assolir les competències necessàries durant el seu procés d’aprenentatge.

Segueix-nos

Energia renovable Visita virtual Vols treballar amb nosaltres? IQ+? Revista Digital Enfocament Restauratiu Global Alexia Extra escolars Escola de famílies Batxillerat dual BSD

Agenda

april, 2024

mon1

tue2

wed3

thu4

fri5

sat6

sun7

mon8

tue9

wed10

thu11

fri12

sat13

sun14

mon15

tue16

wed17

thu18

fri19

sat20

sun21

mon22

tue23

wed24

thu25

fri26

sat27

sun28

mon29

tue30

No Events

BlocsMenus Material Residència d’estudiants Vols treballar

Pàgines d’interès

Escola bisbat
X