Creativitat i experimentació

Educació Infantil: l’Atelier

A l’etapa d’Educació Infantil, comptem amb un Laboratori de creativitat i experimentació que ens permet poder disposar d’un espai i un temps on els alumnes poden experimentar i desenvolupar les seves habilitats creatives, treballant les diferents intel·ligències.

piscina

Permet als infants treballar d’una manera més flexible, ja que aprenen a observar, explorar, manipular, experimentar, descobrir, crear, etc. Al mateix temps, els dona la possibilitat de refer el seu treball tantes vegades com ho necessitin, ja que els materials són manipulables i, per tant, aprenen a través de l’assaig-error i això els permet millorar la seva autoestima.

També afavoreix l’autonomia perquè aprenen a organitzar-se, a planificar la feina, a saber què volen fer i a ser responsables amb el material. A la vegada ens facilita l’atenció individualitzada als alumnes, per tal de donar resposta a les seves diferències, interessos i ritmes d’aprenentatge.

L’atelier està format per diferents espais: Teacher’s Area, Light table, Construction Area, Sand Play , Music Corner, Painting Area, Pottery Corner and water color.

Oferim tallers d’experimentació que tracten diferents tècniques i materials com poden ser pintura, llum i color, experimentació amb el cos i la veu, l’aigua, els aliments, robes i textures…

Les activitats partiran de la premissa que a través de l’experimentació directa i vivencial plantejada amb un objectiu pedagògic, els infants podran construir els seus propis coneixements sobre el món que els envolta i sobre la ciència.

DESENVOLUPAMENT DEL PENSAMENT MATEMÀTIC

Treballem el llenguatge matemàtic mitjançant un projecte didàctico-pedagògic basat en les intel·ligències múltiples.

Aquest permet treballar les matemàtiques d’una manera útil, contextualitzada i adaptada a la realitat, mitjançant diferents metodologies i recursos per aconseguir la màxima motivació dels alumnes.

Aquest programa ens ofereix l’oportunitat de poder disposar de respostes educatives adaptades a les aules del segle XXI.
Com a escola no podem restar aliens als processos de canvi, els hem d’assumir com a propis i hem de formar els nostres alumnes en aquest sentit.

ESTIMULACIÓ PRIMERENCA

Prioritzem a l’Etapa Infantil una bona organització neurològica.

Gràcies a l’estimulació primerenca aconseguirem millorar els hàbits neuromotors, estimularem l’aprenentatge i les capacitats psíquiques com la sensació, la percepció, la representació, la memòria, l’atenció, el raonament, l’orientació, la simbolització i el llenguatge; estimulant al mateix temps el desenvolupament afectiu, cognitiu i conductual.

piscina
piscina2

La capacitat intel·lectual d’una persona no es forma només a partir de la seva genètica,`sinó també de l’estimulació primerenca, ja que configura la creació de noves connexions neuronals.

  Per això oferim:

  • Circuits: ajudem els infants a adquirir les maduracions motores, lingüístiques i espacials, oferint-los l’espai i el material necessari per experimentar amb el seu cos i amb els objectes, fent del moviment una font de plaer essencial per al seu desenvolupament global, treballant els diferents patrons: gatejar, rodolar, caminar, córrer, saltar, reptar, xutar, llençar i agafar.
  • Escala de braquiació: és una escala col·locada en posició penjada a una alçada determinada, que l’infant, en passar-la, penjat dels braços, no toca de peus a terra.Braquejant aconseguirem la coordinació óculomanual, que més tard necessitarem per escriure, retallar, pintar, arrugar… Perquè, com el seu nom indica, és la coordinació que s’estableix entre l’ull i la mà (oposició cortical excel·lent).Aquesta coordinació també es desenvolupa amb el gateig, per això és tan positiu que els nens gategen sempre que puguin, encara que ja sàpiguen caminar.

   Els seus beneficis en l’àmbit de l’escriptura són sorprenents, desenvolupa l’habilitat manual, permet major facilitat i destresa en escriure, millora la convergència ocular, permet l’oposició ocular, desenvolupa la lateralitat, el tòrax, millora la capacitat pulmonar, per poder gestionar qualsevol situació física fàcilment, desenvolupa la musculatura superior (bíceps, tríceps, deltoides, trapezis pectorals i dorsals).

    

   COMPETÈNCIA ARTÍSTICA

   La competència artística el nostre centre treballa des de diferents vessants i des de les diferents disciplines artístiques: dansa i moviment, expressió corporal i art dramàtica (teatre, dansa), música i pintura.

   Tots els nostres alumnes, en diferents moments del curs, tenen l’oportunitat de mostrar, compartir i fer créixer l’ART que porten dins. Per fer-ho disposem de diferents estratègies i eines com l’aula de creació i experimentació plàstica i pictòrica, la coral SForzando, les representacions teatrals al llarg de tots els cursos d’infantil i primària, les mostres de música i danses populars que es realitzen en diferents festivitats i moments del curs, en la realització de murals ja siguin estacionals o per temàtiques, etc.

   Creiem que l’art és la disciplina ideal i perfecta que permet treballar l’expressió d’allò intern, de les seves emocions i de mostrar com conceben el món que els envolta a partir de diferents tècniques i disciplines.

   L’art, en les seves diferents tipus de manifestacions, és una constant i és sempre present en el dia a dia de la vida de l’escola en els murals de les aules i passadissos, en el teatre, en la música instrumental o vocal, en la dansa com a expressió corporal, en els treballs plàstics ….

   ” L’art es pot o no entendre, però el que sí és segur, és que es percep i se sent perquè transmet quelcom”

   piscina
   art

    

   ESO: Aprenent a fer ciència

   La matèria d’aprendre a fer ciència té com a objectiu realitzar des de diferents àmbits una innovació pedagògica en el procés d’aprenentatge de l’alumne.

   Dintre de l’àmbit pedagògic és el professor qui, a partir de suggeriments dels alumnes, busca que aquests siguin els protagonistes de la part pràctica per tal de millorar els aprenentatges i les dimensions d’aquesta.
   A la vegada, aquesta innovació també té un paper important en l’àmbit socioeducatiu on es planifica i s’executa una transformació en l’entorn sociocomunitari de l’escola.

   Aquestes activitats tenen un enfocament tecnològic per tal d’apropar a l’alumne, a través d’un mètode racional, a aplicar principis i procediments tècnics ; on l’èxit o el fracàs està donat pel bon fer que tingui en cada una de les etapes d’elaboració de la pràctica.

   També es busca una vessant integradora on es busca el creixement personal i col·lectiu de cada alumne, com la presa de decisions, disseny i innovació.

   ciencia

Segueix-nos

Energia renovable Visita virtual Vols treballar amb nosaltres? IQ+? Revista Digital Enfocament Restauratiu Global Alexia Extra escolars Escola de famílies Batxillerat dual BSD

Agenda

[add_eventon_wv ]

BlocsMenus Material Residència d’estudiants Vols treballar

Pàgines d’interès

Escola bisbat