Menjador

El col·legi ofereix servei de menjador a tots aquells alumnes que ho desitgin, ja sigui en règim de mitja pensió, en règim de residència o de manera esporàdica, d’acord a les necessitats d’alumnes i famílies.

Per oferir el servei el centre disposa d’una cuina pròpia.

Els menús que elaboren estan dissenyats i revisats per una dietista, seguint els criteris nutricionals recomanats per la pròpia administració per cada una de les edats als que van dirigits.

El servei de menjador dona també resposta a la diversitat de necessitats que els nostres alumnes poden presentar. Així, en casos justificats (intoleràncies, al·lèrgies, dietes especials,…) s’elabora un menú especial. Per sol·licitar-ho cal emplenar la fitxa de dietes especials i aportar el certificat mèdic corresponent.

També donem servei a aquelles dietes que pares i alumnes ens notifiquen a primera hora del matí per motius puntuals.

menjador2

LES FINALITATS DEL NOSTRE MENJADOR

El menjador en el nostre col·legi té un caràcter de servei educatiu en la línia que marca el nostre ideari.

En aquest definim les finalitats bàsiques del menjador quatre grans àmbits:

  • Alimentar-se; per recuperar l’energia s’ha d’assegurar una correcta alimentació que vetlli per la qualitat nutricional que la persona necessita, tenint en compte l’edat i el desgast físic i psíquic que ocasiona l’activitat diària.
  • Crear-se i recrear-se; és un moment entremig entre la necessitat d’esbargir-se de l’esforç realitzat fins al moment i la necessitat de relaxació i predisposició per tal de tornar a emprendre el treball.
  • Aprendre; el temps del menjador ofereix u n seguit de situacions educatives importants, que van des de les pautes de convivència social i l’assoliment de coneixements, passant per l’adquisició d’hàbits i habilitats, fins al desenvolupament de valors i actituds positives.
  • Autotranscendir-se; el moment del menjador és més que un espai d’alimentació, de normes i de distensió, és un moment de gratitud i de reconeixement.

ELS OBJECTIUS DEL NOSTRE MENJADOR

Aquestes finalitats les concretem en un seguit d’OBJECTIUS de caire general que són treballats d’acord a les necessitats i possibilitats de les diferents edats:

  • Que els usuaris s’alimentin de manera sana i equilibrada, i mostrin coneixements, hàbits i habilitats adequades.
  • Que l’espai del menjador i postmenjador sigui de distesa companyia i de bones relacions personals.
  • Que els usuaris aprenguin les formes i respostes socialment acceptades al voltant del fet del menjar i de l’esbarjo.
  • Adquirir una actitud de gratitud respecte als dons rebuts, respecte a aquells que els han fet possible i respecte a Déu pel regal de la seva creació.

menjador

Els diferents serveis de menjador

Per donar cabuda als 300 alumnes que normalment utilitzen el servei de menjador, el nostre centre disposa de quatre menjadors, adaptat cada un d’ells a les característiques dels diferents moments evolutius:

ALUMNES DE LLAR D’INFANTS I P-3

Aquest menjador té la supervisió i acompanyament d’educadores de la llar i una monitora titulada. Disposen d’un espai diferenciat i adaptat per a realitzar els àpats i per a poder descansar i realitzar activitats diverses.

ALUMNES DE P-4 I P-5

Són atesos per 2 monitores tant en l’estona de menjador com en la de post menjador, que després de la neteja personal s’encarreguen de realitzar diferents activitats: Contes, cançons, escenificacions, video o jocs al pati. Tant la neteja personal com les activitats de postmenjador es realitzen a les dependències de parvulari. A l’igual que els alumnes de P-3, són recollits i retornats a les classes corresponents per les mateixes monitores.

A tots els alumnes de parvulari es fa un informe mensual i un altre, més ampli, en finalitzar cada trimestre.
S’informa a les famílies, diàriament, si es creu necessari.

ALUMNES DE PRIMÀRIA

Hi ha tres monitores encarregades del menjador. Tenen self service, ells són els encarregats de passar amb la safata per la taula de servei a recollir els aliments, un cop acabat el dinar, ells mateixos han de recollir les safates i deixar-les al lloc corresponent.
En el temps de postmenjador, després d’haver fet la neteja personal, els alumnes poden escollir entre realitzar diferents activitats a l’aire lliure i gaudir dels amics, o utilitzar l’aula d’estudi per fer deures, estudiar i/o llegir.
Qualsevol anomalia detectada a l’hora de menjador i/o postmenjador es comunica als tutors corresponents per tal d’informar a les famílies.

Es fa un informe trimestral.

ALUMNES DE PRIMÀRIA

És el que utilitzen els alumnes d’ESO i batxillerat. Són atesos per un equip de 4 monitores. Hi ha dos torns de menjador, segons siguin alumnes d’ESO o batxillerat. En el temps de postmenjador poden accedir als espais exteriors i compten sempre amb la supervisió de les monitores.

Material

Tots els alumnes de parvulari i primària, els dilluns, portaran un necesser amb raspall de dents, pasta de dents, tovalloleta, pinta i colònia. Tot degudament marcat. Els divendres se’ls emportaran a casa.
Els alumnes de la llar i parvulari hauran de portar, també, un pitet.

Veure menús

Segueix-nos

Energia renovable Visita virtual Vols treballar amb nosaltres? IQ+? Revista Digital Enfocament Restauratiu Global Alexia Extra escolars Escola de famílies Batxillerat dual BSD

Agenda

[add_eventon_wv ]

BlocsMenus Material Residència d’estudiants Vols treballar

Pàgines d’interès

Escola bisbat