Batxillerat

Dossier Batxillerat 2020/2022

Descarrega

Guia de l’alumne:

1r Batxillerat

2n Batxillerat

Els nostres objectius

  • Proporcionar als alumnes una formació integral, que els permeti desenvolupar les seves funcions socials amb responsabilitat i competència.
  • Capacitar els alumnes per accedir amb garanties a estudis universitaris i a la formació professional de grau superior.

La nostra missió

  • Promoure una educació de qualitat, innovadora i personalitzada.
  • Compromesa i adaptada en un entorn de constant evolució.
  • Ajudar els joves a créixer com a persones lliures i autònomes i que, de manera crítica, puguin viure en comunitat i se sentin compromesos en la construcció d’un món més just, sostenible i en pau.
una educació per la vida

ACOMPANYAMENT I SEGUIMENT ALS ALUMNES

La tutoria de Batxillerat demana un acompanyament constant i un seguiment personalitzat de l’alumnat, que afavoreixi el seu propi progrés i la seva orientació.

D’aquesta manera es busca que l’alumne de Batxillerat sigui reflexiu, responsable del seu propi progrés
acadèmic, autònom en la presa de decisions i capaç d’autoconèixer-se i d’autoregular-se al llarg del seu procés d’aprenentatge.

ACOMPANYAMENT I SEGUIMENT ALS ALUMNES

EL TREBALL DE RECERCA: UN PAS CAPA LA INVESTIGACIÓ

El Treball de recerca, com que té un pes molt gran en l’expedient de l’alumnat, és una activitat que es treballa amb cura i amb rigor.

Cada alumne disposa d’un tutor del treball que orienta, assessora i supervisa el procés que suposa realitzar un bon treball d’investigació.

El Col·legi presenta els treballs més ben valorats a premis que convoquen tant universitats com diferents institucions de prestigi.

EL TREBALL DE RECERCA: UN PAS CAPA LA INVESTIGACIÓ

LES NOVES TECNOLOGIES AL SERVEI DE L’APRENENTATGE

D’acord amb el nostre projecte educatiu, incorporem les tecnologies de la informació i la comunicació com una eina més, encara que molt potent, per afavorir l’aprenentatge.

A les aules, posem a l’abast de l’alumnat les eines que siguin més útils per aconseguir els objectius pretesos.

BATXILLERAT DUAL

El programa del Batxillerat Dual ofereix als nostres alumnes l’oportunitat d’obtenir una doble titulació de batxillerat, en ensenyament on line i tutoritzat per un professor del centre.

Aquest programa, acreditat per SACS (Southern Association of Colleges and Schools), permet l’obtenció de la titulació de Batxillerat atorgada per Departament d’Educació de l’estat de Florida (USA) i reconeguda a tots els estats i a totes les universitats nord-americanes.

Es tracta d’una bona oportunitat d’aprendre en anglès i d’acreditar-lo amb una doble titulació de batxillerat.

ESCOLA DE PARES

L’escola de pares del Col·legi Diocesà Sagrada Família neix com una iniciativa per donar suport a les famílies en l’educació dels seus fills. Posem a l’abast de les mares i els pares un espai de trobada on puguin reflexionar sobre els temes que els preocupen en relació a l’educació i també compartir experiències amb altres famílies i amb professionals que els puguin orientar en la presa de decisions.

Cada etapa de creixement i maduració dels alumnes genera als pares dubtes i inquietuds diferents, per això s’abordaran temes d’interès per a les famílies i es proporcionaran recursos per donar suport en la seva funció educativa. Les xerrades – col·loqui seran cícliques i versaran, entre altres, sobre els principis per a la comunicació afectiva i efectiva, l’autoestima, la resolució alternativa dels conflictes, els límits, els valors, l’ús segur d’Internet, l’addicció al mòbil, als videojocs, a la despesa, els trastorns alimentaris, l’afectivitat, la prevenció de les drogues i tants altres que es puguin considerar d’interès.

L’EDUCACIÓ EN VALORS

En la formació integral de la persona, són els valors humanocristians els que ens ajuden a fer que la nostra tasca educativa no es limiti a una simple transmissió de coneixements.

Són aquests valors els que poden ajudar que els nostres alumnes trobin les respostes més profundes als interrogants que l’home es fa i que no troben sentit sense aquests.

Volem contribuir a formar persones reflexives, crítiques, autònomes, responsables i compromeses, amb uns valors ètics que els permetin prendre les seves pròpies decisions, pensant en ells mateixos, en els altres i en la millora de la societat.

A l’etapa del Batxillerat es proposa a tot l’alumnat que hi estigui interessat el voluntariat social, de manera que puguin dedicar part del seu temps a alguna causa solidària.

L’EDUCACIÓ EN VALORS

Organització

PROMOCIÓ 2020-2022

Estructura global (nombre d’hores)*

Tipus de matèries 1r 2n
Comunes 14 14
Modalitat 12 12
Optatives 4 4
Treball de recerca
Total 30 30

*Oferta de matèries subjecta a possibles canvis en la normativa del currículum de batxillerat

Horari

De dilluns a divendres de 8 a 14:30 h.

Matèries comunes

Matèria 1r 2n
Llengua Catalana 2 2
Llengua Castellana 2 2
Llengua Anglesa 3 3
Filosofia i ciutadania 2
Història de la filosofia 3
Ciències per al M.C. 2
Història 3
Educació Física 2
Tutoria 1 1
Total 14 14

Els itineraris (triar-ne un)

Cientificotecnològic 1 Matèries
Matemàtiques 4
Física 4
Química 4
Dibuix tècnic 4

 

Cientificotecnològic 2 Matèries
Matemàtiques 4
Física  4
Química 4
Biologia 4

 

Cientificotecnològic 3 Matèries
Matemàtiques  4
Biologia  4
Química 4
Francès + Estada a l’empresa 2+2
Cientificotecnològic 4 Matèries
Matemàtiques 4
Biologia 4
Química 4
Alemany + Estada a l’empresa 2+2

* L’alumne/a té la possibilitat de substituir una matèria optativa de l’oferta del centre per una matèria optativa de les ofertades per l’Institut Obert de Catalunya (estudis a distància)

Els itineraris (triar-ne un)

 

Social 1 Matèries
Matemàtiques aplicades CCSS 4
Economia de l’empresa 4
Història del món (1r)
Geografia (2n)
4
Francès + Estada a l’empresa 2+2
Social 2 Matèries
Matemàtiques aplicades CCSS 4
Economia de l’empresa 4
Història del món (1r)
Geografia (2n)
4
Alemany + Estada a l’empresa 2+2
Social 3 Matèries
Matemàtiques aplicades CCSS 4
Economia de l’empresa 4
Història del món (1r)
Geografia (2n)
4
Literatura castellana (1r)
Literatura catalana (2n)
2+2

* L’alumne/a té la possibilitat de substituir una matèria optativa de l’oferta del centre per una matèria optativa de les ofertades per l’Institut Obert de Catalunya (estudis a distància)

Els itineraris (triar-ne un)

 

Humanístic 1 Matèries
Llatí 4
Economia de l’empresa 4
Història del món (1r)
Geografia (2n)
4
Literatura castellana (1r)
Literatura catalana (2n)
2+2
Humanístic 2 Matèries
Llatí 4
Grec (1r)
Història de l’art (2n)
4
Història del món (1r)
Geografia (2n)
4
Literatura castellana (1r)
Literatura catalana (2n)
2+2
Humanístic 3 Matèries
Llatí 4
Economia de l’empresa 4
Història del món (1r)
Geografia (2n)
4
Francès + Estada a
l’empresa
2+2
Humanístic 4 Matèries
Llatí 4
Grec (1r)
Història de l’art (2n)
4
Història del món (1r)
Geografia (2n)
4
Francès + Estada a
l’empresa
2+2
Humanístic 5 Matèries
Llatí 4
Economia de l’empresa 4
Història del món (1r)
Geografia (2n)
4
Francès + Estada a
l’empresa
2+2
Humanístic 6 Matèries
Llatí 4
Grec (1r)
Història de l’art (2n)
4
Història del món (1r)
Geografia (2n)
4
Francès + Estada a
l’empresa
2+2

* L’alumne/a té la possibilitat de substituir una matèria optativa de l’oferta del centre per una matèria optativa de les ofertades per l’Institut Obert de Catalunya (estudis a distància)

 

Segueix-nos

IQ+? Revista Digital Certificat Iso 9001_2015 Alexia Batxillerat dual BSD

Agenda

january, 2021

-

-

-

-

fri11

sat21

sun31

mon41

tue51

wed61

thu71

fri81

sat9

sun10

mon11

tue121

wed131

thu141

fri151

sat161

sun171

mon181

tue19

wed20

thu21

fri221

sat23

sun24

mon251

tue261

wed271

thu281

fri291

sat301

sun311

12janAll Day18Recuperacions secundària

22janAll DayLliurament de notes de recuperacions SecundàriaPortes obertes Residència d’estudiants Material Vols treballar Menus

Pàgines d’interès

Escola bisbat
X